Mailadress till styrelsen

För att sända meddelanden och därmed frågor, synpunkter eller information till styrelsen så har vår samfällighet en mailadress du kan använda. Tydligen har det varit något som inte fungerat om du fyllt i kontaktformuläret som finns på hemsidan under ”kontakt” och det är ju jättetråkigt om vi missat något meddelande på grund av detta. Du når mig och de andra i styrelsen genom adressen:

KarodForening@outlook.com

Hälsningar från ordförande Hans-Åke Höber

Strandstädningsschema 2024-2025

Arbetsuppgifter vid städvecka på stranden

  • Stranden och vägen ner till stranden hålls ren från papper, fimpar, glas och övrigt skräp
  • Stranden krattas vid behov ren från tång och maneter
  • Gräset klippes vid behov
  • Omklädningsboden städas
  • Tillsyn av toaletten, rengöring/ städning och komplettering av toapapper

Om Du inte kan ställa upp angiven vecka ber vi Dig ordna byte med någon i Din närhet.

På söndagen kollar du tanken
Kontroll görs av tanken till toaletten. Behöver tanken slamsugas? Ta kontakt med strandansvarig styrelsemedlem Koden till låset på boden får du av föregående veckas städansvarig eller någon ur styrelsen

Båtar på stranden

Det har under en längre tid blivit ett växande problem med att båtar som lagts upp för vinterförvaring på stranden blir liggande kvar, ibland år efter år. Tanken är att uppläggningsplatserna ska finnas till för de småbåtägare som lägger i båtarna på våren och tar upp dem på hösten – inte att uppläggningsplatsen ska bli en ”båtkyrkogård”. Styrelsen har beslutat att ett första steg för att bringa ordning i detta är att båtarna på uppläggningsplatsen märks med namn på ägaren.Detta gäller även surfbrädor. Båtar som inte namnas och blir liggande kvar över hela säsongen är ett gemensamt problem för oss alla. Styrelsen kommer att ha en dialog med markägaren och eventuellt polismyndigheten för att få klargjort vad vi som förening har för möjligheter till vidare åtgärder. Givetvis är vår önskan att medlemmar som äger en båt som inte används endera försöker avyttra den eller tar ansvar för att den fraktas bort. Låt oss hjälpas åt för att få ordning på båtuppläggningsplatsen!