Midsommarfirade på Kåröd

Vi har det stora nöjet att meddela att vi även i år genomför vårt traditionella midsommarfirande.

11:00 – Samling vid midsommarplatsen för att klä midsommarstången, ta gärna med handplockade blommor.
15:00 – Startar firandet med dans, lekar, fiskdamm för barn, pilkastning och flertalet lotterier.

Försäljning av lotter sker då vi klär stången och vid själva firandet. Vill någon absolut köpa sina fiskdammsbiljetter och lotter i förväg så får ni knalla hem till Bagarn.
Välkomna – Festkommittén!

Vägen avstängd

Vänner, i morgon måndag den 28 maj kommer gärdesvägen, mellan vår anslutningsväg och asfaltsvägen vid hållplats ”Kåröds gård” vara avstängd då två st mötesplatser kommer att iordningställas på den långa rakan. Hälsningar vägansvarig!

Vattenanalys 2023


Bästa medlemmar.
Vår vattenansvarig har nyligen skickat in och fått svar angående föreningens gemensamma vatten, ”sommarvattnet”. Analyserna på vatten Kårekile GA13 säger att vattnet är tjänligt.

Kemiska analyser visar dock att det är något förhöjda halter av järn och fosfat. Mikrobiologiska analyser visar koliforma bakterier högre än lägsta gränsvärde, och vårt vatten räknas därför som tidigare år som tjänligt men med anmärkning.

För den inbitne finns nedan de två analysrapporterna i sin helhet.

Rapport 1 – klicka här
Rapport 2 – klicka här

Strandstädningsschema

Arbetsuppgifter vid städvecka på stranden
• Stranden och vägen ner till stranden hålls ren från papper, fimpar, glas och övrigt skräp
• Stranden krattas vid behov ren från tång och maneter
• Gräset klipps vid behov
• Omklädningsboden städas
• Tillsyn av toaletten, rengöring/ städning och komplettering av toapapper

Söndag
Kontroll görs av tanken till toaletten. Behöver tanken slamsugas? Ta kontakt med strandansvarig styrelsemedlem (Gustav Dahlin).
Koden till låset på boden får du av föregående veckas städansvarig eller någon ur styrelsen

Om Du inte kan städa angiven vecka ber vi Dig ordna byte med någon i Din närhet.

Arbetsdagar 2023

Välkomna till årets arbetsdagar!

Arbetsuppgifter och aktiviteter presenteras vid samlingen av representant från styrelsen. Ta gärna med lämpliga redskap såsom till exempel kratta/räfsa, spade/skyffel och skottkärra.

Lördagen den 13 maj kl 10:00
Samling på p-platsen

Lördagen den 9 september kl 10:00
Samling på p-platsen

Väl mött! Styrelsen för Kåröd Kiles Samfällighetsförening

Vägarbeten

Under V37 kommer föreningen utföra vägarbeten på den nordvästra vägsträckan. Vägen får under denna period anses som oframkomlig, välj annan väg.

Röd markering i karta anger vägsträcka.

För er information

Vägansvarig framför följande:

Vid det norra T-krysset kommer under torsdagen den 25 augusti att utföras trädbeskärning på en fastighet vilket kan stundtals medföra tillfälligt stopp i framkomlighet för bilar.