Covid-19.

På grund av rådande pandemi av covid-19 är styrelsens rekommendation att det inte anordnas något midsommarfirande samt strandfest i år.

Toalett vid strand är därmed avstängd tills vidare.

Det är styrelsens förhoppning att ni som medlemmar har förståelse för att dessa
former för traditionsenliga aktiviteter uteblir.

Glad Midsommar

Välkomna på Midsommarfest!

Sommaren är här och vi firar in den med midsommarfirande på festplatsen.

Johan med familj arrangerar tacknämligt årets midsommarfirande.

Midsommarstången kläs vid 11-tiden och festen börjar kl. 15.00.

Varmt välkomna!