Sommarvattnet krånglar

För tillfället (23 juni) är det problem med sommarvattnet. Felsökning pågår och vi meddelar när det är reparerat.