Vattenförsörjning GA13

Anläggningens omfattning Pumphuset är placerat i backen ner mot norra ut/infarten. Vattenledningen går i en slinga runt området. Nere vid bryggan finns också en vattenpost. Föreningens sommarvatten hämtas från en brunn som är borrad 81 m djup.

Brunnen har en kapacitet på ca 1 500 l/min. Pumpen har en kapacitet på ca 4 000 l/min och håller ett utgående tryck i ledningen på 6,5 bar.

Normalt sätts vattnet på innan påsk om temperaturen tillåter.

Normalt stängs vattnet av i slutet av november om temperaturen tillåter. Vattenprov tas 1 gång / år och tillgängliga vattenprov hittar du här:

Vattenprov 2022

Vad säger analysen?