Bilder från förr

Kåröd vid Stillingsön

1. Kåröd vid stillingsön

Kåröd kile från söder 1957

2. Noterat på kortet: ”Stillingsön Myckleby Sn. Orust. Vintern 1957.” ”Kåröd kile fr. söder.”

Kåröd i Myckleby

3. Bilden är från Kåröd i Myckleby

Kåröd skee

4. Kåröd i Myckleby, i bakgrunden syns mangårdsbyggnaderna som alla finns kvar. Vägsträckan kallades ”Kåröd skee”. Denna vägbit är nu endast tillfartsväg till gårdarna sedan den allmänna vägen 1955 fick en ny sträckning.