Strand GA16

Anläggningens omfattning Strand omfattar parkeringsplatsen för strandbesökare, vägen ner till stranden, strandområdet enligt karta, förråd, badbryggor (två stycken), badflotte, badbod och toalett. Trivselregler Var och en hjälper till att hålla rent och snyggt på stranden, bryggorna, i badbod och på toa! Tag med Dig hem vad Du tog ned till stranden. Instruera Dina barn och ungdomar att göra detsamma! Alla typer av motorfordon är förbjudna vid stranden vilket betyder att parkering av motorfordon också är förbjudet. Undantag endast för tillfälliga transporter eller transport av handikappad. På badstranden råder förbud att rasta hund under badsäsongen. Strandstädning Ett rullande schema för strandstädning tas fram av styrelsen inför varje säsong. Fastighetsägarna ansvarar en vecka i taget för strandstädning, rengöring av toalett mm. Se aktuell lista nedan. Då vi är många att dela uppgiften blir Din insats begränsad till endast en vecka vart femte år! Uppgifter som ska skötas under strandstädningsvecka:

  • Stranden och vägen ner till stranden hålls ren från papper, fimpar, glas och skräp.
  • Stranden krattas vid behov ren från tång och maneter.
  • Städa omklädningsboden.
  • Toalettutrymmet städas.
  • Städattiraljer, toa-papper, toa-påsar mm. finns i boden invid toan.
  • Gräset klipps vid behov
  • Om du saknar något meddela strandansvarig

Om Du inte kan ställa upp angiven vecka ber vi Dig att byta med någon som har närliggande vecka.

Beträffande vattenskoter se Länsstyrelsens regler här.

Observera! Om vattenområdet ingår i en allmän badplats är det förbjudet att köra vattenskotern i området.