Styrelsen 2022

  • Geir Sjöholm – Ordförande (fram till februari 2023)
  • Britta Hermansson– Ekonomi
  • Elisabeth Luts – Sekreterare
  • Thomaz Ramhage – Väg GA:12
  • Mikael Entin – Vatten GA:13
  • Drazen Kendes  – Båtbrygga GA:14, (tillförordnad ordförande feb 2023 till årsmötet)
  • Gustav Dahlin – Strand GA:16

Revisorer är Haakon Långström och Lars-Åke Larsson.

Valberedningen består av Hans-Åke Höber och Lars Wirdeman sammankallande är Lars.