UPPDATERD – Viktig information till bryggplatsägare vid Kårekile båtbrygga

Båtbryggan kommer att stängas av för reparationsarbete av entreprenören Allfix från och med söndagen den 20 maj till och med måndagen den 4 juni. Under arbetets gång är det förbjudet att beträda bryggan, om inte någon från Allfix är på plats och kan ge sitt tillstånd att beträda bryggan.

Båtar som måste läggas i kan läggas på insidan av bryggans yttersta nya del, där det finns svarta pålar, vilket innebär att ca 8-10 platser finns tillgängliga. (Kontakta Inger så att samordning kan ske). Dock kan det vara svårt att nyttja båtarna p.g.a. förbudet att beträda bryggan under genomförandet av bryggrenoveringen.

Vid frågor kontakta gärna bryggansvarig Inger Höber. inger.hober@telia.com

 

 

Inget sommarvatten under Påsk.

På grund av att det fortfarande är tjäle i marken och minusgrader på nätterna kommer  sommarvattnet inte att sättas på förrän det ej föreligger någon risk för frysning i ledningarna.

Således kommer sommarvattnet att vara avstängt under Påsk.

Glad Påsk önskar styrelsen.

 

 

Vad vore en sommar på Kåröd utan goda grannar?

Några små betraktelser från strandfesten sommaren 2017.