Vattenförsörjning GA13

Beroende på väderlek kommer sommarvattnet tidigast sättas på under V14.