Sommarvatten GA13

Sommarvattnet GA13 sätts på under Påskhelgen V13. Detta under förutsättning att tjälen gått ur marken och att det inte råder någon frysrisk.

Båtplatser Brygga GA14

Medlemmar i Kåröd Kiles Samfällighetsförening vilka inte har någon båtplats på Brygga GA14 och som önskar hyra denna säsong 2021 ombedes ta kontakt med bryggansvarig.

Covid-19.

På grund av rådande pandemi av covid-19 är styrelsens rekommendation att det inte anordnas något midsommarfirande samt strandfest i år.

Toalett vid strand är därmed avstängd tills vidare.

Det är styrelsens förhoppning att ni som medlemmar har förståelse för att dessa
former för traditionsenliga aktiviteter uteblir.

Glad Midsommar