Styrelsen 2023-24

  • Hans-Åke Höber – Ordförande 
  • Britta Hermansson– Ekonomi
  • Elisabeth Luts – Sekreterare
  • Robert Hansson – Väg GA:12
  • Mikael Entin – Vatten GA:13
  • Drazen Kendes  – Båtbrygga GA:14
  • David Berntsson – Strand GA:16
  • Gustav Dahlin – suppleant
  • Rickard Melin – suppleant

Revisorer är Haakon Långström och Lars-Åke Larsson.

Valberedningen består av Thomaz Ramhage och Lars Wirdeman (sammankallande) .