Medlemsinformation

Vision
Kåröd Kiles Samfällighetsförening skall skötas och vara kostnadseffektiv på ett sådant sätt att medlemmarna ges bästa kvalitet från vår drift och underhållsverksamhet av gemensamhetsanläggningarna för väg, vatten, strand och brygga. Vårt område kommer under många år framöver vara en pärla och utvecklas på ett omsorgsfullt sätt.

Stadgar
Föreningens stadgar finner du här.

Medlemsregister
Antalet fastigheter i föreningen är 91 st.
Här redovisas namn och fastighetsnummer.
Här finns också en enkel översikt av fastigheterna med fastighetsbeteckning.

Varje medlem är själv skyldig till att lämna riktiga kontaktuppgifter till styrelsen. Namn, Bostadsadress, telefonnummer samt e-postadress. Har du bytt adress, telefonnummer eller e-post meddelar du lämpligen styrelsen detta genom detta kontaktformulär.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter skickas ut via e-mail varje år under första kvartalet. Medlemsavgifterna fördelar sig enligt följande för år 2017.

GA11 Administration. 200:-
GA12 Väg. 310:- (obebyggd tomt)/ 620:- (fritidshus)/ 1 240:- (året runt)/1 860:- (lantbruk)
GA13 Vatten. 400:- för användare. 200:- för anslutna som ej är brukare
GA14 Brygga med båtplats. 400:-
GA16 Strand. 400:-

Styrelsen har under senare år noterat att några av betalningarna ej inkommit i tid. Försenad betalning medför mycket extra arbete för styrelsen vilket medfört att vi tyvärr ser oss tvungna att lämna över betalningsärenden till inkasso. Efter förfallodatum på faktura skickas en påminnelse via e-post. Om inte betalning därefter registrerats inom 3 arbetsdagar på föreningens konto lämnas ärendet vidare till inkasso.

I det fall ärendet lämnas till inkasso tar föreningen ut en extra avgift på 600:- utöver medlemsavgiften för att täcka föreningens kostnader.

Bankgiro.
Föreningens bankgiro är 5755-7605

Årsmöte.
Styrelsen kallar till årsmöte via hemsida, e-post och på anslagstavlorna. Årsmötet äger normalt rum i juni eller juli.