Årsmöte

Årsmöte 2022 kommer att hållas Söndagen den 10 juli kl. 11.00 utomhus på festplatsen Kåröd Kile.

Den ekonomiska sammanställningen, förvaltnings och revisionsberättelse, utgifts- och inkomststat samt motioner inför årsmötet finner du via länkar nedan:

Balansrapport bokslut 2021

GA11 Administration bokslut 2021

GA12 Väg bokslut 2021

GA13 Vatten bokslut 2021

GA14 Brygga bokslut 2021

GA16 Strand bokslut 2021

Förvaltningsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Utgifts- och inkomststat 

Motioner

Debiteringslängd kommer finnas tillgänglig under årsmötet finns också för påseende hos ekonomiansvarig Britta Hermansson.

Protokoll från årsmötet 2021 finner du här – Protokoll årsmöte (Länk.)