Båtplatser

Karta med båtplatsnummer och namn hittar du HÄR!

Förteckning över båtplatser
0    Christer Johansen
1    Inger Höber
2    Anders Hemlin
3    Karin Nord
4    Bo Lundgren
5    Erik Andersson
6    Britt-Louise Lundgren
7    Anders Brännstedt
8    Erik Andersson /P.O. Hermansson
9    Ingvar Nylander
10  Geir Johansen
11  Tina Forsgren
12  Claes Hillén
13  Carina Dahlqvist
14  Lars-Åke Johannesson
15  Gerhard Miklin
16  Roger Karlsson
17  Robert Hansson
18  Max Luedtke
19  Lena Karlsson
20  Anna Widerström
21  Inga Arfvidsson
22  Ralf Luts
23  K-Å Larsson, B Persson
24  Johanna Lemser
25  Bert Wennberg
26  Bruno Pettersson
27  Lars Bonge
28  Jan Andersson
29  Håkan Entin
30  Ann-Marie Wessungen-Arvidsson
31  Bo Lindberg
32  Britta Hermansson
33  L-E Fransson
34  Brigitte Brunat
35  Magnus Ringnér
36  Stig Abrahamsson
37  Lars Billberg
38  Johnny Mårtensson
39  Lisel Wirdeman
40  Gunnar Winqvist Tjäder
41  Tomaz Ramhage
42  Kjell Berntsson
43  Tomas Davidsson
44  Göran Norin
45  Harry Kangassalo
46  Ulf Karlsson
47  Ann-Christine Olofsson
48  Bo Sylvan
49  Gunnar Magnusson
50  Gerhard Miklin
51  Göte Bäckström
52  Hakon Långström
53  Ragnhild Byholt
54  Johan Öljemark
55  Göran Hedberg
56  Måns Mårtensson
57  Bengt Dahlin
58  Johan Laasonen
59  Leif Lundblad
60  Bengt Dahlin
61  Per Hellstrand
62  Lars-Bertil Johansson
63  Margot Haake
64  Claes Lundgren
65  Göte Bäckström
66  Gästplats
67  Gästplats