Brygga GA 14

Båtplatsregler
Fastighetsägare med andel i GA14 Brygga har rätt till båtplats.
Styrelsen i föreningen Kåröd Kiles Samfällighetsförening fördelar båtplatser efter fastställda regler och utifrån båtägares behov samt i mån av plats. Man har således ingen fast plats vid bryggan som andelsägare.

Båtar får ha maxlängd på utsidan av bryggan = 9 meter, insidan =7 meter. Båtens bredd maximerad till 2,8 meter.

Förtöjningarna skall vara av sådan hållbarhet att båtens förtöjningar klarar en storm. Ingen förtöjning är bättre än sin svagaste punkt. Förtöjningslinor måste ha hög draghållfasthet och tåla ryck. De ska också tåla solljus och nötning. Linornas svaga ställen är vid knopar och brytpunkter. Skadade linor ska bytas ut snarast. Kom ihåg att byta ut dina permanenta förtöjningslinor regelbundet, oavsett om de är skadade eller inte.

Förtöjningar skall vara fjädrande (ryckdämpande) för att inte skada pålar samt brygga.

Se anvisningar för förtöjning från Atlanticas säkerhetsguide.

Byte av båtplatser genomförs av andelsägaren själv om behov finns. Vid bytet skall styrelsens bryggansvarig informeras för godkännande och dokumentation. Inga kostnader är tillåtna mellan parterna utan byte skall genomföras kostnadsfritt.

Uthyrning av båtplats får ske endast till medlemmar i Kåröd Kiles Samfällighetsförening och som längst en säsong åt gången. Skriftligt meddelande ska ske till bryggansvarig. Avgift för uthyrning i andra hand är fastställd av styrelsen till max 700 kr/säsong. Andrahandsuthyrning ska prioriteras så att i första hand annan andelsägare i GA14 som behöver två platser får möjlighet till detta och i andra hand medlem i Kåröd Kiles Samfällighetsförening.

Regler för uthyrning endast till medlemmar i föreningen finns här.

Tillämpningsregler för Brygga GA14 finns här.