Prov av sommarvattnet

Hej alla med sommarvatten, vår vattenansvarige Mikael har tagit prov av vårt sommarvatten och skickat in det för analys. Resultatet är att vattnet är tjänligt utan anmärkning, bedömning nedan.

Kemisk bedömning
Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk)

Kommentar/bedömning från Eurofins Environment Testing Sweden AB:
Kemisk bedömning
Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk)

Mikrobiologisk kommentar från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping):
Tjänligt (Bedömt enl. Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk)

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

Här kan du ladda ned hela analysrapporten! (Rapport)