Kort lägesrapport avs fibernätsbyggnationen.

Myckleby Fiber Förening (MFF) har nu grävt klart på Kårekile-sidan och ut mot Skuteviken, sånär som ca 50m upp mot nodhuset i Kårekile. Att MFF inte kunnat göra klart där ännu beror på att grävlaget behöver en plog som klarar det stora antalet slangar som finns där. Nodhuset på Kårekile är på plats.

MFF har också börjat arbetet nere på Stillingsön och utmed vägen ned till Stillingsön. Troligen hinner MFF inte göra klart vid Stillingsön i år utan räkna med färdigställande i mitten av januari.

På tur sedan står fastigheterna kring ICA och därefter fortsätter MFF söderut mot Hålebäcken .

MFF har nu också valt och tecknat avtal med KO (kommunikationsoperatör). Detta gör att MFF snart kommer att kunna presentera vilka tjänster som kommer att finnas i nätet.