Alla inlägg av Geir

Vägarbeten

Under V37 kommer föreningen utföra vägarbeten på den nordvästra vägsträckan. Vägen får under denna period anses som oframkomlig, välj annan väg.

Röd markering i karta anger vägsträcka.

För er information

Vägansvarig framför följande:

Vid det norra T-krysset kommer under torsdagen den 25 augusti att utföras trädbeskärning på en fastighet vilket kan stundtals medföra tillfälligt stopp i framkomlighet för bilar.