Kallelse årsmöte 10 juli 2022

OBS – Årsmötet börjar kl. 10.00.

Den ekonomiska sammanställningen, förvaltnings och revisionsberättelse, utgifts- och inkomststat samt motioner finner du här: Årsmöte

Välkomna.