För er information

Vägansvarig framför följande:

Vid det norra T-krysset kommer under torsdagen den 25 augusti att utföras trädbeskärning på en fastighet vilket kan stundtals medföra tillfälligt stopp i framkomlighet för bilar.