Sommarvattnet

Gunnar Dahlqvist, ansvarig för gemensamhetsanläggning 13 Vatten, i Samfällighetens styrelse meddelar att även årets vattenprov visar att vattnet är tjänligt. Rapporten kan du läsa eller ladda hem HÄR.

På sidan, vattenförsörjning GA13, kan du läsa mer om vad som gäller för sommarvattnet!