Rishög

För närvarande har föreningen endast en Rishög att disponera. Rishögen finns placerad enligt kartan:

Rishög

OBS! Vänligen släng endast ris i rishögen. Till rent ris räknas förutom ris även grenar och liknande material. Trädgårdsavfall (löv, gräs, mossa, sågspån, växtavfall m.m.) skall EJ slängas på rishögen eftersom flistuggen inte kan hantera detta. Trädgårdsavfall får varje fastighetsägare själva ombesörja bort försel av.