Midsommarfesten i fara?

Vi har i dagsläget ingen festkommitté och behöver frivilliga till att anordna det årliga midsommarfirandet.

Kontakta valberedningen, Hans-Åke 070-5750142 eller Lars 070-6371255 om du är intresserad. 

Prata gärna med några vänner i området om ni vill bilda en grupp tillsammans.

/Valberedningen.