Kallelse till årsmöte 2016

Årsmöte lördagen den 2 juli kl. 11.00 i Myckleby församlingshem.

Dagordning till årsmötet finner du här.

Välkomna.