Förtöj alltid för storm

Se anvisningar på vår hemsida under Föreningen och Brygga GA 14.