Fibernät i vårt område

Något försenade börjar Myckleby Fiberförening onsdagen den 26 oktober med att anlägga fibernätet inom Kårekile, med början från Allmagshållet. Troligtvis kommer ett andra grävlag börja från ICA-hållet.

Arbetet att ta sig igenom hela vårt område kommer troligan att minst ta en månad.

Om du undrar över streck på marken mm så är det Skanova (Telia) och Ellevio som varit ute och markerat var deras kablar ligger nedgrävda.

Vid eventuell skada på vår vattenledning kommer denna att stängas av för säsongen.