Covid-19.

På grund av rådande pandemi av covid-19 är styrelsens rekommendation att det inte anordnas något midsommarfirande samt strandfest i år.

Toalett vid strand är därmed avstängd tills vidare.

Det är styrelsens förhoppning att ni som medlemmar har förståelse för att dessa
former för traditionsenliga aktiviteter uteblir.

Glad Midsommar