Arbetsdagar 2023

Välkomna till årets arbetsdagar!

Arbetsuppgifter och aktiviteter presenteras vid samlingen av representant från styrelsen. Ta gärna med lämpliga redskap såsom till exempel kratta/räfsa, spade/skyffel och skottkärra.

Lördagen den 13 maj kl 10:00
Samling på p-platsen

Lördagen den 9 september kl 10:00
Samling på p-platsen

Väl mött! Styrelsen för Kåröd Kiles Samfällighetsförening