Vägarbeten

Under V37 kommer föreningen utföra vägarbeten på den nordvästra vägsträckan. Vägen får under denna period anses som oframkomlig, välj annan väg.

Röd markering i karta anger vägsträcka.