Strandstädningsschema

Arbetsuppgifter vid städvecka på stranden
• Stranden och vägen ner till stranden hålls ren från papper, fimpar, glas och övrigt skräp
• Stranden krattas vid behov ren från tång och maneter
• Gräset klipps vid behov
• Omklädningsboden städas
• Tillsyn av toaletten, rengöring/ städning och komplettering av toapapper

Söndag
Kontroll görs av tanken till toaletten. Behöver tanken slamsugas? Ta kontakt med strandansvarig styrelsemedlem (Gustav Dahlin).
Koden till låset på boden får du av föregående veckas städansvarig eller någon ur styrelsen

Om Du inte kan städa angiven vecka ber vi Dig ordna byte med någon i Din närhet.