Önskemål om trädfällning

Detta gäller vid önskemål om trädfällning inom Kårödkiles Samfällighets grönområden

Bakgrund
Det inkommer kontinuerligt förfrågningar till styrelsen om trädfällning från medlemmar i samfälligheten. Alla önskemål om trädfällning inom samfällighetens grönområden ska beslutas av markägarare i samråd med styrelsen. Mot bakgrund av detta vill styrelsen samla ihop alla inkomna önskemål för att diskutera med markägare vid så få tillfällen under året som möjligt. Skulle önskemålen vara utanför grönområdena så kan vi ta dessa på samma gång för att underlätta.

Hur lämnar jag som medlem i Kårödkiles Samfällighet in önskemål om trädfällning?
Vid önskemål om att få fälla träd:
• Mejla önskemål till -– karodforening@outlook.com
• Senast under maj månad för att få besked samma år
• Bifoga karta och markera på kartan var träden finns samt ange antal, komplettera gärna med bilder
• Glöm inte att lämna med kontaktuppgifter så vi kan nå dig för kompletterade frågor

Meddelande om beslut av trädfällning
I samband med årsmötet i juli månad kommer en representant från styrelsen vara på plats för att meddela markägarens beslut och märka upp träden inom grönområdena som godkänts för nedtagning.

Vid trädfällning – vad får jag göra själv?

På min egen tomt
På din egen fastighets tomt har styrelsen inga synpunkter på trädfällning.

På grönområdena
Med ett godkännande från styrelsen är det fritt att sly röja på egen hand eller tillsammans med grannarna. Styrelsen förutsätter att arbetet sker yrkesmässigt och avsäger sig allt ansvar för arbetssäkerheten. Ingår trädfällning så rekommenderas att anlita ett proffs. Alla kostnader tas av den sökande.

Vad gäller för övriga markområden?
Slyröjning och trädfällning utanför grönområdena skall alltid avtalas med markägaren. Avtalet är mellan markägaren och medlem i Kåröd Kiles samfällighetsförening. Styrelsen är ej involverad i trädfällning i övriga markområden utanför samfällighetens grönområden.
2023-04-16
Styrelsen för Kåröd Kiles samfällighet