Detta händer i Midsommar

På fredag hålls det sedvanliga midsommarfirandet.

11:00 träffas vi som traditionen bjuder på midsommarplatsen för att klä midsommarstången med blommor. Alla är välkomna med ett fång sommarblommor.

15:00 Gemensam resning av stången. Dans, sång och lekar kring densamma, pilkastning, fiskdamm och försäljning av eventuella kvarvarande lotter samt avslutning med lotteridragning.

Försäljning av lotter sker genom familjen Christel och Erik Andersson på 1:133 som ni under veckan kan nå på telefon 0702-031338.

Hälsar festkommittéen!