Vattenanalys 2023


Bästa medlemmar.
Vår vattenansvarig har nyligen skickat in och fått svar angående föreningens gemensamma vatten, ”sommarvattnet”. Analyserna på vatten Kårekile GA13 säger att vattnet är tjänligt.

Kemiska analyser visar dock att det är något förhöjda halter av järn och fosfat. Mikrobiologiska analyser visar koliforma bakterier högre än lägsta gränsvärde, och vårt vatten räknas därför som tidigare år som tjänligt men med anmärkning.

För den inbitne finns nedan de två analysrapporterna i sin helhet.

Rapport 1 – klicka här
Rapport 2 – klicka här