Vägarbete vid Kåröd Skee den 18 april.

Under Skärtorsdagen den 18 april kommer vägarbete vid Kåröd Skee (Norra in/utfarten) utföras vilket kommer att medföra begränsad framkomlighet.