Sommarvatten sätts på V14

Sommarvattnet sätts på under V14. Detta under förutsättning att tjälen gått ur marken och att det inte råder någon frysrisk.