Sommarvatten GA13

Sommarvattnet GA13 sätts på under Påskhelgen V13. Detta under förutsättning att tjälen gått ur marken och att det inte råder någon frysrisk.