Båtplatser Brygga GA14

Medlemmar i Kåröd Kiles Samfällighetsförening vilka inte har någon båtplats på Brygga GA14 och som önskar hyra denna säsong 2021 ombedes ta kontakt med bryggansvarig.