Lotterivinster kvar

Konstlotter
Konstlotter

Endast i 3 fall fick vi ingen som hämtade ut sin vinst under midsommarfirandet. De ej avhämtade vinsterna finns hos Claes & Marie röda stugan med vita muren 1:151.

Konstlotteri 1:
Rödvit lott Serie M, Nummer 27

Konstlotteri 2:
Grönvit lott Serie F, Nummer 32
Grönvit lott Serie F, Nummer 97