Sommarvattnet sätts på helgen den 20-21 april.

På grund av rådande väderlek med risk för frysning planeras sommarvattnet sättas på helgen den 20-21 april. Om det då fortfarande finns risk för frysning kommer sommarvattnet sättas på vid en senare tidpunkt.

Geir Sjöholm