Sommarvattnet sätts på helgen 14-15 april.

Sommarvattnet sätts på tidigast till helgen den 14 – 15 april. Detta under förutsättning att tjälen gått ur marken.

Styrelsen.