Årsmötesprotokoll och vattenprov

Årsmötesprotokoll från årsmötet den 2 juli 2016 finner du här.

Vattenprov från vattenförsörjning (GA 13) visar tjänligt. Provrapporten finner du här.