Sommarvatten GA13

Sommarvattnet GA13 sätts på under Påskhelgen V13. Detta under förutsättning att tjälen gått ur marken och att det inte råder någon frysrisk.

Båtplatser Brygga GA14

Medlemmar i Kåröd Kiles Samfällighetsförening vilka inte har någon båtplats på Brygga GA14 och som önskar hyra denna säsong 2021 ombedes ta kontakt med bryggansvarig.