ÅRSMÖTE 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Kåröd Kiles Samfällighetsförening

Tid:              Söndagen den 30 juni kl 11.00  2013

Plats:           Myckleby församlingshem

Dagordning

  1. Val av ordförande för stämman.
  2. Val av sekreterare för stämman. Läs mer