Medlemsregister

Övre tabellen är sorterad i bokstavsordning och den nedre efter fastighetsbeteckning

Sorterad i bokstavsordning

Efternamn Fastighet
Abrahamsson/Olsson 1:98
Abrahamsson 1:115
Albinsson 1:255
Andersson 1:133
Andersson 1:146
Andersson 1:152
Arfidsson 1:145
Arvidsson 1:109
Bergendal 1:244
Berndtsson 1:176
Billberg 1:148
Bode 1:62
Bonge 1:153
Brunat 1:107
Brunat 1:267
Brännstedt 1:143
Byholt 1:42
Byholt 1:138
Byholt 1:142
Bäckström 1:202
Carlsson 1:199
Dahlin 1:127
Dahlin 1:128
Dahlqvist 1:248
Davidsson 1:163
Forsgren 1:131
Fransson 1:134
Haake 1:140
Haake 1:141
Hansson 1:182
Haugen 1:97
Hedberg 1:130
Hellstrand 1:201
Hemlin 1:203
Hemmings 1:49
Hermansson 1:137
Hillén/Lindbäck 1:151
Höber 1:108
Johansen 1:114
Johansson 1:207
Kangassalo 1:259
Karlsson 1:125
Karlsson 1:170
Laasonen 1:254
Larsson 1:103
Larsson 1:266
Larsson 1:124
Lemser 1:171
Lind 1:253
Lindberg 1:113
Luedtke 1:165
Lundblad 1:63
Lundblad 1:169
Lundgren 1:38
Lundgren 1:39
Lundgren 1:40
Luts 1:190
Långström 1:175
Långström 1:195
Magnusson 1:64
Melin 1:181
Miklin 1:149
Mårtensson 1:164
Mårtensson 1:36
Mårtensson 1:205
Mårtensson 1:206
Nord 1:150
Norin 1:198
Norin 1:249
Olofsson 1:45
Olsson 1:26
Olsson 1:262
Olsson 1:268
Pettersson 1:174
Ramhage 1:241
Rignér 1:123
Sanne 1:242
Sanne 1:243
Sanne 1:245
Sanne 1:246
Sekund 1:126
Sjöholm 1:191
Terkelsen 1:139
Torstensson 1:136
Wallerius 1:77
Vambling 1:193
Winqvist Tjäder 1:166
Wennberg 1:194
Wessunger-Arvidsson 1:261
Widerström 1:129
Wirdeman 1:147

Sorterad efter fastighetsbeteckning

Fastighet Efternamn
1:103 Larsson
1:107 Brunat
1:108 Höber
1:109 Arvidsson
1:113 Lindberg
1:114 Johansen
1:115 Abrahamsson
1:123 Rignér
1:124 Larsson
1:125 Karlsson
1:126 Sekund
1:127 Dahlin
1:128 Dahlin
1:129 Widerström
1:130 Hedberg
1:131 Forsgren
1:133 Andersson
1:134 Fransson
1:136 Torstensson
1:137 Hermansson
1:138 Byholt
1:139 Terkelsen
1:140 Haake
1:141 Haake
1:142 Byholt
1:143 Brännstedt
1:145 Arfidsson
1:146 Andersson
1:147 Wirdeman
1:148 Billberg
1:149 Miklin
1:150 Nord
1:151 Hillén/Lindbäck
1:152 Andersson
1:153 Bonge
1:163 Davidsson
1:164 Mårtensson
1:165 Luedtke
1:166 Winqvist Tjäder
1:169 Lundblad
1:170 Karlsson
1:171 Lemser
1:174 Pettersson
1:175 Långström
1:176 Berndtsson
1:181 Melin
1:182 Hansson
1:190 Luts
1:191 Sjöholm
1:193 Vambling
1:194 Wennberg
1:195 Långström
1:198 Norin
1:199 Carlsson
1:201 Hellstrand
1:202 Bäckström
1:203 Hemlin
1:205 Mårtensson
1:206 Mårtensson
1:207 Johansson
1:241 Ramhage
1:242 Sanne
1:243 Sanne
1:244 Bergendal
1:245 Sanne
1:246 Sanne
1:248 Dahlqvist
1:249 Norin
1:253 Lind
1:254 Laasonen
1:255 Albinsson
1:259 Kangassalo
1:26 Olsson
1:261 Wessunger-Arvidsson
1:262 Olsson
1:266 Larsson
1:267 Brunat
1:268 Olsson
1:36 Mårtensson
1:38 Lundgren
1:39 Lundgren
1:40 Lundgren
1:42 Byholt
1:45 Olofsson
1:49 Hemmings
1:62 Bode
1:63 Lundblad
1:64 Magnusson
1:77 Wallerius
1:97 Haugen
1:98 Abrahamsson/Olsson